Lưu ý cho thời gian trao thưởng "Tập đoàn Gà Chiến"

Chào các Gunner. Do số lượng thành viên trúng thưởng quá nhiều nên quá trình trao thưởng cho sự kiện Tập Đoàn Gà Chiến buộc phải kéo dài hơn dự kiến. Gunny Team xin chân thành gửi lời cáo lỗi đến toàn thể các thần dân của Vương Quốc Gà

Và Gunny Team xin thông báo: Kể từ ngày 14/10 đến ngày 21/10, Gunny Team sẽ tiến hành trao thưởng sự kiện Tập Đoàn Gà Chiến cho các Gunner tại các máy chủ Gà Lôi & Gà Tơ (2 cụm đã kết hợp với nhau) , Gà Nòi , Gà Núi & Gà Bông (2 cụm này cũng đã kết hợp với nhau)

Một lần nữa, Gunny Team xin gửi lời cáo lỗi đến các Gunner tại các cụm máy chủ nói trên do sự kéo dài trong quá trình trao thưởng. Rất mong các Gunner thông cảm và tiếp tục ủng hộ các sự kiện của Vương Quốc Gà