Lưu ý cho hình ảnh hồ sơ đăng ký High School Gà

Chào các Gunner. Sau khi Gunny Team khởi động đăng kí tham gia chương trình High School Gà thì đến nay Gunny Team đã nhận được rất nhiều các đơn đăng kí từ các Gunner. Tuy nhiên vẫn có một số Gunner đã có sai sót trong quá trình đăng ký tham gia chương trình.

Upload File hồ sơ

Chủ yếu các đơn đăng ký không hợp lệ đều do việc Upload hình ảnh Thẻ Học Sinh hay Hình Chụp Thành Viên chưa chính xác. Gunny Team xin lưu ý với các Gunner một lần nữa:

- Đối với các Gunner muốn ứng cử làm chủ Guild / tạo Guild thì phải Scan hoặc chụp hình thẻ học sinh của từng thành viên:

File hồ sơ

Một mẫu ảnh thẻ học sinh hợp lệ

- Ngoài thẻ học sinh, các bạn cũng có thể upload hình 5 thành viên mặc đồng phục đứng trước cổng trường (hình phải thấy rõ mặt từng thành viên và tên trường):

Hình 5 thành viên hợp lệ

Hình hợp lệ của một Gunner đăng kí làm chủ Guild

Ghi chú

Các thông tin trong hình như Họ và tên của Gunner, tên Trường v...v... phải khớp với thông tin mà bạn đã đăng ký với Gunny Team

Ngay bây giờ các bạn hãy vào liên kết dưới đây để đăng kí tham gia chương trình High School Gà nhé:

Đăng kí tham gia chương trình High School Gà

Chúc các bạn thành công!