[Liên thông]Tạm hoãn liên thông 2 cụm máy chủ Gunny

Gunny Team thông báo tạm hoãn việc tiến hành liên thông cho 2 cụm máy chủ Gunny. Thông tin cụ thể như sau:

Liên thông máy chủ

  • Gà Gáy (10, 12) và Gà Sát Long (78,82,90,65,67)
  • Gà Chinh Phục (17) và Gà Hiệp Sĩ (62,69,66 )

Rất mong các Gunner thông cảm cho sự bất tiện này.