Lịch trình điều chỉnh giá bán Đá Tăng Cấp

Chào các Gunner!

Nthông báo đã đăng trước đó, vật phẩm Đá Tăng Cấp sắp tới sẽ được điều chỉnh giá lại trong thời gian tới. Cụ thể, Đá Tăng Cấp sẽ trải qua 3 đợt điều chỉnh giá bán như sau:

LỊCH TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁ TĂNG CẤP

Đá Tăng Cấp
Giá Cũ: 500 xu/viên
Đợt 1: Ngày 25/04
Giá bán: 999 xu/viên
Đợt 2: Ngày 09/05
Giá bán: 1.499 xu/viên
Đợt 3: Ngày 16/05
Giá bán: 1.999 xu/viên

Xin thông báo đến các Gunner được rõ và chủ động sắp xếp cho nhu cầu cá nhân của mình!

Trân trọng!