Lễ hội mua sắm

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua sắm trong Shop Game đạt các định mức chỉ định sẽ nhận được những phần quà tương ứng với các mức chỉ định đó.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 18/02/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2012.

Phần thưởng

Khi Gunner tiêu Xu vào Gunny Online theo các định mức quy định sẽ nhận được các phần quà tương ứng sau:

Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Mức tiêu xài xu
[Đá cường hóa 3] 2 500 - 999 Xu
[Mũi khoan cấp 1] 3
[Đá cường hóa 4] 1 1,000 - 1,999 Xu
[Mũi khoan cấp 1] 3
[Đá cường hóa 4] 2 2,000 - 2,999 Xu
[Mũi khoan cấp 1] 5
[Đá cường hóa 4] 2 3,000 - 4,999 Xu
[Mũi khoan cấp 2] 3
[Nước kinh nghiệm 5] 3
[Đá cường hóa 5] 2 5,000 - 19,999 Xu
[Nước kinh nghiệm 5] 3
[Mũi khoan cấp 2] 2

Lưu ý

- Các vật phẩm đều khóa.

- Các mức tiêu xu theo chỉ định chỉ áp dụng cho 1 lần thanh toán xu trong Shop Game, nghĩa là bạn phải chọn tất cả những vật phẩm muốn mua, bỏ vào giỏ hàng sau đó thanh toán 1 lần.

- Nếu mua tặng trong shop sẽ tính cho người mua, không tính cho người được tặng.

- Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ dành cho các Gunner có cấp độ từ 5 đến 50.