Khuyến mãi Quà ngập Rương

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, các Gunner nạp Xu vào Gunny Online theo các định mức 200 xu, 600 xu, 1200 xu, sẽ nhận được quà tặng khuyến mãi từ hệ thống.

Thời gian diễn ra sự kiện

Từ ngày 11/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011

Phần thưởng

Lưu ý:

Chỉ áp dụng khuyến mãi khi nạp Xu theo các giá trị nói trên trong 1 lần nạp, không áp dụng hình thức cộng dồn.

Không áp dụng sự kiện cho máy chủ Gà School