Khuyến cáo tạm không mua và sử dụng Loa Thế Giới

Chào các Gunner!

Như tin tức đã thông báo, vào đợt bảo trì cập nhật rạng sáng nay 27.09, Gunny Team sẽ ra mắt thêm một items mới có tác dụng gửi thông điệp đến toàn cõi gà: Loa Thế Giới!

Loa này sẽ chính thức được bán tại khu vực Đạo Cụ và Giảm Giá của Cửa Hàng vào thời điểm mở cửa lại máy chủ (05:00 27.09). Tuy nhiên, vì một số sự cố kỹ thuật, hiện tại Loa Thế Giới sẽ chưa thể sử dụng được ở một số máy chủ.

Vì vậy, Gunny Team xin khuyến cáo Gunner tạm thời không mua và sử dụng Loa Thế Giới cho tới khi lỗi được chúng tôi fix xong và sẽ thông báo trong bản tin kế tiếp.

Tạm thời không mua vật phẩm Loa Thế Giới tại cửa hàng...

Loa thế giới hiện chưa thể sử dụng được!

Rất mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này. Trân trọng!

Chú ý: Thông báo này đã được phát đi trước thòi điểm mở lại máy chủ vì vậy những trường hợp lỗi sử dụng Loa Thế Giới sẽ không được giải quyết.