Không lo Gà xấu tính mạo nhận thư hệ thống

Chào các Gunner. Trong Gunny 3.4 - Truyền Thuyết Ná Thần, hệ thống thư sẽ được cải tiến giúp các Gunner nhận diện được Thư của GMThư của người chơi một cách rõ ràng.

Phân biệt thư GM

Thư của người chơi luôn luôn có biểu tượng hình người

Nếu bạn nhận một thư, nếu thư đó có biểu tượng Hình người thì đây là bức thư do một Gunner bình thường gửi cho bạn. Ngược lại, những thư không có biểu tượng người thì đó là những thư do GM hoặc Hệ thống gửi cho bạn.

THư GM

Đây là một lá thư của GM và không có biểu tượng Hình người

Với sự cải tiến về hệ thống thư như trên trong Gunny 3.4, các Gunner hãy sẽ không còn lo lắng bị các Gà xấu tính giả danh GM lừa gạt đánh cắp thông tin tài khoản cũng như vật phẩm của các bạn nữa rồi nhé!