Kết thúc tiếp nhận thắc mắc về Code vòng loạn đấu

Chào các Gunner. Hiện nay việc trao thường Item Code cho các Guild đoạt giải ở từng Series của từng cụm máy chủ (Top 10 Serie A, Top 15 Serie B, Top 20 Serie C, Top 25 Serie D và Code Top 15 Server (Serie B) dành cho tất cả các Guild High School Gà từ hạng 4 đến hạng 20 đã hoàn tất. Chúng tôi xin lưu ý cùng các bạn : đến hết ngày 12/01/2011, BTC sẽ kết thúc tiếp nhận mọi thắc mắc / khiếu nại về kết quả cũng như giải thưởng Item Code của Vòng loạn đấu.

Vòng loạn đấu

Sau ngày 12/01/2012, BTC không tiếp nhận khiếu nại của Vòng loạn đấu

Sau ngày 12/01/2012, mọi khiếu nại về kết quả cũng như giải thưởng Vòng loạn đấu, BTC sẽ không giải quyết.

BTC xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn.