Kết Thúc Sớm Sự Kiện Nạp Liên Tục

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Gunny Team xin thông báo sẽ kết thúc sớm sự kiện "Nạp Liên Tục" Đợt 3:

  • Thời Gian kết thúc: 23:59 Ngày 29/03/2017.

Gunny Team xin lỗi và mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.