Kết quả sự kiện "Tặng ngàn hoa cho nửa thế giới" 18/10

Chào các Gunner!

Sự kiện Tặng ngàn hoa cho nửa thế giới diễn ra từ ngày 18/10 đến 1h 21/10/2013 đã kết thúc, và bây giờ Gunny Team đã có trong tay danh sách của những Gunner nhận được quà tặng của chương trình. Hãy tìm xem có tên mình không nhé!

Gunny Online

TẶNG NGÀN HOA CHO NỬA THẾ GIỚI (18/10 - 1h 21/10)

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH CHI TIẾT

 

Gunny Team xin lưu ý về sự kiện này như sau:

  • Gunny Team sẽ tiếp nhận mọi khiếu kiện từ nay đến hết ngày mai 22/10/2013. Sau thời gian này, mọi khiếu kiện liên quan đến sự kiện Tặng ngàn hoa cho nửa thế giới sẽ không được giải quyết.
  • Sau khi kết thúc thời gian khiếu kiện, Gunny Team sẽ tiến hành trao giải cho các bạn.

Trân trọng!