[Kết Quả] NHẬN CODE - SIÊU VIP Cùng 360Live 360mobi

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian sự kiện NHẬN CODE - SIÊU VIP Cùng 360Live 360mobi diễn ra từ 29/03 - 02/04 đã kết thúc. Dưới đây là danh sách những STAR nhận giải của chương trình:

Tuần 29/03 - 02/04/2017

Tên STARID
360Live - 360mobi
Thời gian
Live
Theo DõiPhần Thưởng
Mướpp
10888
11:12:45
52
Code loại
1 ->4
Tố Uyên -gunny
45476
1:37:41
32
Code loại
1 ->2
Ry Phạm
10221
4:38:36
30
Code loại
1 ->2
Nguyễn Khanh
22615
2:39:42
13
Code loại 1
xúc xích lắc cao bồi
35334
2:35:04
10
Code loại 1
  • Gunny Team sẽ tiếp nhận mọi khiếu kiện từ hôm nay tới hết ngày 05/04/2017. Sau thời gian này, mọi khiếu kiện liên quan đến sự kiện sẽ không được giải quyết.
  • Sau thời gian khiếu kiện, Gunny Team sẽ tiến hành trao thưởng cho các bạn.
  • Gunner Team sẽ gửi Code cho các STAR theo mail đã đăng ký.
  • Danh sách này được Gunny Team căn cứ vào dữ liệu hệ thống ghi nhận vào đúng thời điểm sự kiện kết thúc.