Kéo dài thời gian sự kiện Đi mê cung "nhặt" Siêu Nỏ

Gunner thân mến!

Bạn đã trải qua hành trình chinh phục mê cung của mình hôm nay chưa? Tranh thủ tham gia và kiếm thêm chiến hồn đơn nhé! Vì sự kiện Đi mê cung "nhặt" SUPER - Nỏ Thần sẽ được kéo dài đến hết ngày hôm nay 26/02.

ĐI MÊ CUNG "NHẶT" SUPER - NỎ THẦN

Kết thúc lúc 23:59:59 ngày 26.02.2013

Trong thời gian sự kiện, Gunner thu thập đủ 569 Chiến Hồn Đơn sẽ đổi được
SUPER - Nỏ Thần

Tiếp tục thu gom thêm nhiều chiến hồn đơn và đổi Nỏ Thần đi thôi! Chúc Gunner sở hữu được thần binh huyền thoại này nhé!