Kéo dài thời gian giảm giá mở/tiếp phí VIP đến 26/06