Kéo dài thời gian đền bù xu

Chào các Gunner!

Như Gunny Team đã thông báo trong đợt bảo trì trước, sẽ đền bù gửi số xu khi thu hồi Bùa Thú Cưỡi tới các Gunner từ ngày 31/05 - 02/06, nhưng do 1 số sự cố khi lấy dữ liệu nên Gunny Team sẽ kéo dài thời gian đền bù số xu đó, dự kiến thời gian sẽ gửi các Gunner kéo dài đến Thứ Năm, ngày 08/06/2017.

Mong các Gunner thông cảm về sự bất tiện này