Kéo dài bảo trì ở một số máy chủ đến 09:00 hôm nay

Chào các Gunner! Đợt bảo trì các máy chủ đến 07:00 sáng hôm nay đã kết thúc, tuy nhiên do một số sự cố nên một số máy chủ dưới đây sẽ tiếp tục được bảo trì, thời gian bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì: đến 09:00 ngày 29/06/2012

Bảo trì máy chủ

Các cụm máy chủ bào trì: Gà Mây - Sông, Gà Tết - Xuân, Gà Đua - School và Gà Thần.

Lưu ý: Tất cả các cụm máy chủ còn lại sẽ không ảnh hưởng và hoạt động bình thường.

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm.

Gunny Team xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Gunner. Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.