Item Code Chia sẻ tin tức (tháng 9)

Chào các Gunner. Trong tháng 9 này, chương trình Chia sẻ tin tức - Nhận quà Gunny sẽ được cập nhật Item Code dảnh riêng cho tháng 9. Nội dung chi tiết của chương trình vui lòng xem tại ĐÂY.

Thời gian hiệu lực của ItemCode

Item Code sẽ có hiệu lực từ ngày 10/09 đến ngày 30/09

Thời gian hiệu lực của ItemCode

Sử dụng Item Code này tại mục"Nạp Code: Chia sẻ tin tức và nhận quà" ở khu vực Hoạt động & Đổi thưởng trong game, các bạn sẽ nhận đươc các quà tặng sau:

Vật phẩm Thời hạn Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Nước kinh nghiệm may mắn] - 1 Khóa 1
[Lời cảm tạ] - 1 Khóa 1
[Thẻ cảm nhận VIP] - 1 Khóa 1
[Mảnh ghép sơ cấp Khiêng bolobala] - 1 Khóa 1
[Rương vàng] - 2 Khóa 1
[Gấu tắm ] 5 ngày 1 Khóa 1
[Heo hồng] 3 ngày 1 Khóa 1
[Châu báu phòng thủ Lv3] - 1 Khóa 1
[Lu vàng] - 3 Khóa 1

Ghi chú

Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận Item Code một lần duy nhất