Hủy nhiệm vụ Phòng Luyện Tập của Gà Thiện Xạ

Máy chủ mới Gà Thiện Xạ là 1 máy chủ không có Mini-Map (Màn hình đo lực), do vậy tất cả những nhân vật khi đạt cấp độ 15 trở đi sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ Phòng Luyện Tập với công việc đo cự ly được.

Khuyến cáo không thực hiện nhiệm vụ này vì có thể gây treo máy

Bởi nếu thực hiện nhiệm vụ, bạn sẽ phải "bó tay con gà quay" vì tình huống này:

Trong trường hợp các bạn bị treo máy hoặc không thể thoát khỏi chức năng này vì lỡ thực hiện nhiệm vụ, hãy nhấn F5 hoặc Reload (Đối với gunny chơi trên trình duyệt Web) để được tải lại.

Rất mong các bạn Gà Thiện Xạ thông cảm và chúc các bạn lên đỉnh với máy chủ đặc biệt này.