Huy hiệu - bằng chứng của nỗ lực và đẳng cấp

Chào các Gunner!

Huy hiệu chiến thần là một trong những vật phẩm không dễ dàng để đạt được. Có thể nói, huy hiệu đại diện cho sự nỗ lực và đẳng cấp của nhiều Gunner của vương quốc gà.

Để có thể nhận được huy hiệu, Gunner cần trải qua 2 ải khó nhằn. Một là tìm kiếm điểm danh vọng tại đấu trường quần đùi nâng cấp quân hàm. Hai là chiến thắng thật nhiều tại giải Chiến Thần hằng ngày để nhận lênh bài mùa huy hiệu.

Huy hiệu sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Gunner...

Hiện tại, để tăng thêm cơ hội sở hữu huy hiệu cho Gunner. Khi tham gia chiến đấu tại Chiến Thần, các bạn sẽ nhận được thêm nhiều lênh bài hơn nữa khi giành chiến thắng.

Một trận thắng, số lênh bài nhận được là 25 lệnh bài (lúc trước là 15 lệnh bài).

Thua trận, các bạn vẫn nhận được 10 lệnh bài (lúc trước là 5 lệnh bài).

Cùng thi đua xem ai sẽ đoạt được những huy hiệu cao quý nhất của vương quốc gà nhé!

Tên Huy hiệuTác dụng tương ứng
Huy hiệu Tân binh

— Tấn công: Tăng 50 điểm
— May mắn: Tăng 20 điểm
— Giảm 1% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 15 ngày

Huy hiệu Sĩ quan

— Tấn công: Tăng 60 điểm
— May mắn: Tăng 25 điểm
— Giảm 2% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 15 ngày

Huy hiệu Hiệu Úy

— Tấn công: Tăng 70 điểm
— May mắn: Tăng 30 điểm
— Giảm 3% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại tá

— Tấn công: Tăng 80 điểm
— May mắn: Tăng 35 điểm
— Giảm 4% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại tướng

— Tấn công: Tăng 90 điểm
— May mắn: Tăng 40 điểm
— Giảm 5% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Nguyên soái

— Tấn công: Tăng 100 điểm
— May mắn: Tăng 45 điểm
— Giảm 6% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại soái

— Tấn công: Tăng 110 điểm
— May mắn: Tăng 50 điểm
— Giảm 7% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Bạn đã đạt đến huy hiệu nào rồi?