Hướng dẫn nhận SET Snowball miễn phí!

Hướng dẫn nhận SET Snowball miễn phí!


Cách 1: Nhận Miễn phí khi hoàn thành Nhiệm vụ sự kiện

  • Gunner thu thập đạo cụ hoạt động Trái Vải từ Nhiệm vụ sự kiện, mỗi khi tích lũy đủ 84 trái, Gunner nhấp đổi ngay. Cùng với nhiều vật phẩm khác nữa.

  • Xem ngay các Nhiệm vụ để nhận Trái Vải tại đây
  • Ngoài ra có thể mua nhanh Trái vải tại SHOP Giảm Giá, với giá 200 Xu/Xu Khóa/1 Trái.

Cách 2: Gunner tham gia Tiêu xu tích lũy đạt mốc 8.000 sẽ nhận được Set Snowball có hiệu lực 30 ngày


Nhận ngay Set Đại chiến thú cưng cực ngầu này nhé Gunner, và đừng quên Set này có thể kích hoạt Phụ kiện thời trang!