Hướng dẫn đổi điểm tích lũy Boss Thế Giới

Hướng dẫn Đổi điểm tích lũy BOSS THẾ GIỚI

Hiện tại Gunny đang gặp trục trặc nhỏ với icon BOSS THẾ GIỚI, các Gunner hãy làm theo các bước sau để có thể khắc phục tạm thời nhé:

~o0o~

Bước 1: Chọn đổi kênh

Bước 2: Click vào icon BOSS Thế Giới

Bước 3: Đổi ngay những món đồ yêu thích thôi nào.

Bước 4: Nếu muốn đổi tiếp tục, hãy thực hiện lại từ Bước 1 nhé các Gunner.