Hướng dẫn cài đặt Củ Hành Play

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1:

Tải mini-client Gunny: DOWNLOAD CỦ HÀNH PLAY

Bước 2: Tại thư mục download nhấn vào file.

Bước 3: Cài đặt mini-client Gunny như hình dưới

Giao diện cài đặt của mini - Client Gunny

Chọn thư mục để cài đặt

Nhấn cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt

Quá trình cài đặt hoàn tất

Giao diện Gunny trên Củ Hành Play