[HOT] Tranh Mua Túi Quà Mới Gunny

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TRANH MUA CÁ NHÂN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 16:00 thứ năm, ngày 06/04/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 08/04/2018.

Nội dung và Túi quà

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner có thể tham gia mua Túi quà tại Tranh mua Gunny.
Túi quàGiáPhần thưởngGiới hạn số lần mua
Quà Bùa Hộ Thân x1 350 Xu/Xu Khóa Đá Tâm Nguyện x10 Không giới hạn
Đá Linh Nguyện x2
Quà Miếu Thần x1 650 Xu/Xu Khóa Vật Tế-Cao x10 Không giới hạn
Chiến Hồn Đơn x30
Quà Sổ Tay x1 630 Xu/Xu Khóa Da Thú x15 Không giới hạn
Bí Ngân x5
Quà Khắc Ấn x1 1520 Xu/Xu Khóa Hộp Hồn Tinh (vừa) x2 Không giới hạn
Đá Luyện Hóa x2
Thẻ Biến Tính x1 1200 Xu Thẻ Biến Tính x1 Không giới hạn

Ghi chú

  • Tất cả vật phẩm mở ra đều KHÓA.

Cách Tham Gia

    • Tại giao diện Quảng Trường Gunny chọn EVENT -> Giảm Giá: