[HOT] Tranh Mua Túi Quà Mới Gunny

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TRANH MUA CÁ NHÂN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 14:00 thứ ba, ngày 10/04/2018.
  • Kết thúc: 23:59' thứ tư, ngày 11/04/2018.

Nội dung và Túi quà

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner có thể tham gia mua Túi quà tại Tranh mua Gunny.
  • Mỗi túi quà chỉ có thể mua 1 lần/1 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.
Túi QuàVật Phẩm mở chắc chắn nhận

Túi quà Trăng Non
26.800 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x1)

Bùa Siêu việt (x1)

Sổ Rực Rỡ (x5)

Đá Tăng Sao Lv3 (x2)

Túi quà Trăng Lưỡi Trai
48.000 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x2)

Bùa Siêu việt (x2)

Sổ Rực Rỡ (x10)

Đá Tăng Sao Lv3 (x3)

Túi quà Trăng Thượng Huyền
74.800 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x3)

Bùa Siêu việt (x3)

Sổ Rực Rỡ (x15)

Đá Tăng Sao Lv3 (x5)

Túi quà Trăng Hạ Huyền
111.200 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x4)

Bùa Siêu việt (x4)

Sổ Rực Rỡ (x30)

Đá Tăng Sao Lv3 (x8)

Túi quà Trăng Lưỡi Liềm
157.600 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x6)

Bùa Siêu việt (x6)

Sổ Rực Rỡ (x50)

Đá Tăng Sao Lv3 (x10)

Túi quà Trăng Tròn
288.000 Xu/Xu Khóa

Châu báu Sát Lv.19 (x10)

Bùa Siêu việt (x10)

Sổ Rực Rỡ (x100)

Đá Tăng Sao Lv3 (x20)

Ghi chú

  • Gunner mua Túi quà tại EVENT -> Giảm Giá Mới -> Cá Nhân
  • Mỗi túi quà có thể mua 1 lần/1 ngày.
  • Tất cả vật phẩm mở ra đều KHÓA.

Cách Tham Gia

    • Tại giao diện Quảng Trường Gunny chọn EVENT -> Giảm Giá: