[HOT] Giảm giá liên hoàn - Túi Quà Dát Vàng

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN CUỐI TUẦN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 00:00 ngày 09/04/2018.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 09/04/2018.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Nhẫn VIP x30 9000 4500
60% Túi Quà Nhẫn VIP x50 15000 6000
70% Túi Quà Nhẫn VIP x70 21000 6300
80% Túi Quà Nhẫn VIP x100 30000 6000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Midas x30 3000 1500
60% Túi Quà Midas x50 5000 2000
70% Túi Quà Midas x70 7000 2100
80% Túi Quà Midas x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Maria x30 3000 1500
60% Túi Quà Maria x50 5000 2000
70% Túi Quà Maria x70 7000 2100
80% Túi Quà Maria x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Apollo x30 3000 1500
60% Túi Quà Apollo x50 5000 2000
70% Túi Quà Apollo x70 7000 2100
80% Túi Quà Apollo x100 10000 2000

Lưu ý

 • Không áp dụng cho máy chủ mới
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.