[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 09:00 ngày 31/03/2017.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 02/04/2017.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá
Giá gốc Quà Thức Tỉnh Pet*10 4500
50% Quà Thức Tỉnh Pet*10 2250
60% Quà Thức Tỉnh Pet*10 1350
70% Quà Thức Tỉnh Pet*10 945
80% Quà Thức Tỉnh Pet*10 756
GiảmTúi QuàGiá
Giá gốc Quà tăng cấp thú - Đặc biệt*10
4990
50% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt*10 2495
60% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt*10 1497
70% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt*10 1048
80% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt*10 838
GiảmTúi QuàGiá
Giá gốc Da Thú*100 3000
50% Da Thú*100 1500
60% Da Thú*100 900
70% Da Thú*100 630
80% Da Thú*100 504
GiảmTúi QuàGiá
Giá gốc Đá tăng cấp (1 ngày)*10 3500
50% Đá tăng cấp (1 ngày)*10 1750
60% Đá tăng cấp (1 ngày)*10 1050
70% Đá tăng cấp (1 ngày)*10 735
80% Đá tăng cấp (1 ngày)*10 588

Lưu ý

 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.