[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà Cuối Tuần

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN CUỐI TUẦN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 00:00 ngày 08/12/2017.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 08/12/2017.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà Thức Tỉnh Pet x10 5000 2500
60% Quà Thức Tỉnh Pet x20 10000 4000
70% Quà Thức Tỉnh Pet x30 15000 4500
80% Quà Thức Tỉnh Pet x40 20000 4000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Mảnh ghép Pet 5* - thường x10 4500 2250
60% Mảnh ghép Pet 5* - thường x20 9000 3600
70% Mảnh ghép Pet 5* - thường x30 13500 4050
80% Mảnh ghép Pet 5* - thường x40 18000 3600
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi quà Đá Manh Hóa x25 5000 2500
60% Túi quà Đá Manh Hóa x50 10000 4000
70% Túi quà Đá Manh Hóa x75 15000 4500
80% Túi quà Đá Manh Hóa x100 20000 4000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Sổ Rách Nát x100 3000 1500
60% Sổ Rách Nát x200 6000 2400
70% Sổ Rách Nát x300 9000 2700
80% Sổ Rách Nát x500 15000 3000

Lưu ý

 • Không áp dụng cho máy chủ mới
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.