[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 00:00 ngày 02/11/2018.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 04/11/2018.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Châu Báu Sát Thương Lv 17*10 15000 7500
60% Châu Báu Sát Thương Lv 17*10 15000 6000
70% Châu Báu Sát Thương Lv 17*10 15000 4500
80% Châu Báu Sát Thương Lv 17*10 15000 3000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Đồng*100 15000 7500
60% Đồng*100 15000 6000
70% Đồng*100 15000 4500
80% Đồng*100 15000 3000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Thức ăn Cao (20.000 exp)*50 5000 2500
60% Thức ăn Cao (20.000 exp)*50 5000 2000
70% Thức ăn Cao (20.000 exp)*50 5000 1500
80% Thức ăn Cao (20.000 exp)*50 5000 1000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Hộp Hồn Tinh-Vừa *30 24000 12000
60% Hộp Hồn Tinh-Vừa *30 24000 9600
70% Hộp Hồn Tinh-Vừa *30 24000 7250
80% Hộp Hồn Tinh-Vừa *30 24000 4800

Lưu ý

 • Áp dụng cho tất cả máy chủ trừ máy chủ mới.
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mỗi ngày reset số lần mua
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.