[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN CUỐI TUẦN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 00:00 ngày 24/01/2018.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 24/01/2018.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà Thức Tỉnh Pet x30 13500 6750
60% Quà Thức Tỉnh Pet x50 22500 9000
70% Quà Thức Tỉnh Pet x70 31500 9450
80% Quà Thức Tỉnh Pet x100 45000 9000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Apollo x30 3000 1500
60% Túi Quà Apollo x50 5000 2000
70% Túi Quà Apollo x70 7000 2100
80% Túi Quà Apollo x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Châu Báu x30 3000 1500
60% Túi Quà Châu Báu x50 5000 2000
70% Túi Quà Châu Báu x70 7000 2100
80% Túi Quà Châu Báu x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt x30 14970 7485
60% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt x50 24950 9980
70% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt x70 34930 10479
80% Quà tăng cấp thú - Đặc biệt x100 49900 9980

Lưu ý

 • Không áp dụng cho máy chủ mới
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.