[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 09:00 ngày 15/11/2017.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 15/11/2017.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Bùa Hộ Thần x30 11400 5700
60% Túi Quà Bùa Hộ Thần x50 19000 7600
70% Túi Quà Bùa Hộ Thần x70 26600 7980
80% Túi Quà Bùa Hộ Thần x100 38000 7600
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Maria x30 7590 3795
60% Túi Quà Maria x50 12650 5060
70% Túi Quà Maria x70 17710 5313
80% Túi Quà Maria x100 25300 5060
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Châu Báu x30 7590 3795
60% Túi Quà Châu Báu x50 12650 5060
70% Túi Quà Châu Báu x70 17710 5313
80% Túi Quà Châu Báu x100 25300 5060
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà gia công - sơ x30 7514 3757
60% Túi Quà gia công - sơ x50 12524 5009
70% Túi Quà gia công - sơ x70 17533 5260
80% Túi Quà gia công - sơ x100 25047 5009

Lưu ý

 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.