[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 09:00 ngày 01/11/2017.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 01/11/2017.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi quà Halloween 2017 x30 10500 5250
60% Túi quà Halloween 2017 x50 17500 7000
70% Túi quà Halloween 2017 x70 24500 7350
80% Túi quà Halloween 2017 x100 35000 7000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi quà tăng cấp thú cưỡi x30 8700 4350
60% Túi quà tăng cấp thú cưỡi x50 14500 5800
70% Túi quà tăng cấp thú cưỡi x70 20300 6090
80% Túi quà tăng cấp thú cưỡi x100 29000 5800
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Châu Báu x30 3000 1500
60% Túi Quà Châu Báu x50 5000 2000
70% Túi Quà Châu Báu x70 7000 2100
80% Túi Quà Châu Báu x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà gia công - sơ x30 2970 1485
60% Túi Quà gia công - sơ x50 4950 1980
70% Túi Quà gia công - sơ x70 6930 2079
80% Túi Quà gia công - sơ x100 9900 1980

Lưu ý

 • Không áp dụng cho máy chủ mới.
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.