[HOT] Giảm giá liên hoàn các Túi Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 09:00 ngày 05/09/2017.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 05/09/2017.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà Vu Lan 2017 x10 2530 1265
60% Quà Vu Lan 2017 x20 5060 2024
70% Quà Vu Lan 2017 x30 7590 2277
80% Quà Vu Lan 2017 x40 10120 2024
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà Khoe Sắc x30 2160 1080
60% Quà Khoe Sắc x50 3600 1440
70% Quà Khoe Sắc x70 5040 1512
80% Quà Khoe Sắc x100 7200 1440
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Túi Quà Châu Báu x30 3000 1500
60% Túi Quà Châu Báu x50 5000 2000
70% Túi Quà Châu Báu x70 7000 2100
80% Túi Quà Châu Báu x100 10000 2000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Quà Tưng Bừng x30 2400 1200
60% Quà Tưng Bừng x50 4000 1600
70% Quà Tưng Bừng x70 5600 1680
80% Quà Tưng Bừng x100 8000 1600

Lưu ý

 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.