Hot !!! Gà Chip - Máy chủ đầu tiên cán mốc 6,000

Chào các Gunner! Máy chủ Gà Chip là máy chủ đầu tiên cán mốc 6,000. Ngoài ra, Gà Vườn bỗng bất ngờ vươn lên và cùng góp mặt máy chủ Gà New vượt xa mốc 4,500 và sắp "với tay" đến cột mốc 6,000 để nhận được phần vô rất hấp dẫn của mốc này.

Mốc 6,000

Gà Chip, Gà New và Gà Vườn sắp đạt mốc 6,000

Các Gunner cần lưu ý một điều hết sức quan trọng sau: Ngoài 2 máy chủ Gà New và Gà Chip, những máy chủ còn lại sau khi đạt mốc 4,500 hoặc 6,000 phải duy trì đến 15:00 mới được nhận quà.

Liệu Gà Vườn và Gà New có cán mốc 6,000 được hay không? Và bGaf bChip có giữ được thành tích mốc 6,000 đến 15:00 không? Hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của "Kỷ lục Gà Bu" trên trang chủ Gunny Online các bạn nhé!