[HOT] Đua TOP Kho Báu Hắc Ám nhận Ấn 5 Sao +12

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ĐUA TOP KHO BÁU HẮC ÁM -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:00 thứ năm, ngày 25/01/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31/01/2018.
  • Áp dụng tất cả máy chủ Gunny.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner tham gia Đua TOP Kho Báu Hắc Ám , TOP 10 Gunner có ĐIỂM HẠNG cao nhất Kho Báu Hắc Ám ngoài nhận thưởng ingame, sẽ nhận thêm thưởng sau:

Xếp hạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh

TOP 1
Ấn Hoàn Mỹ (Tùy chọn) - 5 Sao (+12)
Khóa
1 --
Châu báu Sát (21) 1
Hộp hồn tinh (vừa) 200
Nhẫn Athena +5
7 Ngày/Khóa
2
TOP 2-3
Ấn Hoàn Mỹ (Tùy chọn) - 5 Sao 1 --
Châu báu Sát (19) 1
Hộp hồn tinh (lớn) 100
Nhẫn Athena +5
7 Ngày/Khóa
1
TOP 4-5
Búa S-Đầu bò
Vĩnh Viễn
1
Nón S-Đầu bò
Vĩnh Viễn
1
Giáp S-Đầu bò
Vĩnh Viễn
1
Nhẫn Athena +5
7 Ngày/Khóa
1
TOP 6-10 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 2
Đồng 500
Sát Long+5
7 Ngày/Khóa
1

*Tất cả các vật phẩm đều khóa.