Hot ! Đổi VIP thành WOW

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner đổi 1 vũ khí VIP +8 hoặc +9 sẽ nhận được 1 vũ khí WOW +3 tương ứng. Mỗi Gunner chỉ được 2 lần đổi: 1 lần vũ khí VIP +8 và 1 lần +9.

Thời gian diễn ra sự kiện

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 08/03/2012.
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 09/03/2012.

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Các bạn tiến hành các bước dưới đây để đổi vũ khí VIP +8 hoặc +9 để lấy vũ khí WOW +3 tương ứng nhé:

 • Bước 1: Truy cập vào mục Điểm danh để mở mục Hoạt động đổi thưởng như hình sau:
 • Điểm danh

 • Bước 2: Sau khi mục Hoạt động đổi thưởng hiện ra, các bạn hãy tìm và Click vào sự kiện "Đổi VIP lấy WOW".
 • Bước 3: Đặt vũ khí VIP +8 hoặc +9 vào khung, sau đó nhấn Nhận thưởng để nhận được vũ khí WOW +3 tương ứng nhé.

Lưu ý

 • Vũ khí VIP +8, +9 có hạn sử dụng tối thiếu là 3 ngày mới có thể đổi WOW.
 • Vũ khí +9 có thể để vào mục +8 để đổi, nhưng vũ khí +8 không thể để vào mục +9 để đổi.
 • Nếu đổi vũ khí VIP +9 ở mục đổi VIP +8, thì bạn không thể đổi VIP +8 khác, nhưng vẫn có thể đổi VIP +9 khác bằng cách tham gia sự kiện đổi VIP +9.
 • Sau khi đổi WOW +3, vũ khí VIP +8 hoặc +9 sẽ tự động biến mất.
 • Vũ khí WOW +3 nhận được sau khi đổi sẽ ở trạng thái khóa, có hạn sử dụng là 15 ngày và có thể gia hạn được.
 • Các thuộc tính hợp thành của vũ khí WOW +3 sẽ trở về 0 (bất kể vũ khí VIP +8 +9 hợp thành như thế nào). Vì vậy các bạn nên di chuyển thuộc tính, châu báu cũng như lỗ khoan của vũ khí VIP trước khi đổi lấy WOW.