Hệ thống thẻ bài sẽ được lột xác !

Chào các Gunner. Hiện nay việc nâng cấp thẻ bài đối với các Gunner là điều vô cùng khó, vi số lượng thẻ bài cần cho việc nâng cấp là quá lớn. Trong thời gian sắp tới, Gunny Team sẽ có sự nâng cấp và điều chỉnh hệ thống thẻ bài, khi đó việc nâng cấp thẻ bài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với hiện tại.

Sau đây Gunny Team xin giới thiệu sơ đến các bạn về sự thay đổi của hệ thống thẻ bài trong thời gian tới như sau:

 • Tăng cấp dễ dàng, điểm thuộc tính tăng nhiều hơn
 • Số điểm tích lũy cho việc tăng cấp thẻ bài sẽ giảm đi đáng kể. Ví dụ thẻ gà hồng từ cấp 0 lên cấp 1 trước đây cần 500 điểm, nay chỉ cần 50 điểm. Giới hạn cấp bậc cho thẻ cũng nới rộng từ cấp 3 lên cấp 30.

  Mỗi lần tăng cấp, điểm thuộc tính tăng nhiều hơn (mỗi cấp sẽ tăng 1 loại thuộc tính)

  Điểm thuộc tính tăng

  Điểm thuộc tính của thẻ bài cấp 0 và cấp 12

  Ngoài ra, sau khi nâng cấp, số điểm kinh nghiệm cần có mỗi lần tăng cấp cũng sẽ tăng từ từ. Ví dụ: thẻ cấp 1 đến cấp 10 mỗi cấp cần 50 điểm, cấp 10-20 mỗi cấp cần 150 điểm, cấp 20-30 mỗi cấp cần 500 điểm.

 • Hiệu ứng tăng theo cấp bậc thẻ bài
 • Sau khi nâng cấp hệ thống thẻ bài thì hiệu ứng khi trang bị thẻ sẽ không cố định như trước. Cấp bậc thẻ càng cao => hiệu ứng càng cao. Tuy nhiên muốn phát huy hiệu ứng thẻ bài cấp cao phải trang bị đủ số thẻ bài cùng cấp.

  Ví dụ: bộ thẻ bộ lạc tà thần muốn giảm sát thương 90 điểm, phải có 3 tấm cấp 10

  Điểm thuộc tính tăng

 • Hộp thẻ thần bí
 • Sắp tới, trong shop game sẽ khai trương Hộp thẻ thần bí, mở hộp thẻ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 loại hộp thẻ (mở hộp thẻ ra sẽ nhận được thẻ bài).

  Hộp thẻ thần bí

  Giao diện Hộp thẻ thần bí

  Trong túi trang bị chọn Hộp thẻ thần bí, chọn “Sử dụng” sẽ xuất hiện giao diện của Hộp thẻ thần bí (có thể chọn mở liên tục như Lu đồng), hộp thẻ nhận được sẽ chuyển đến mục thẻ bài. Các bạn có thể chọn cho vào túi hoặc mở hết.

 • Bộ thẻ Ngũ thần binh
 • Trong thời gian tới, Gunny Team sẽ cập nhật thêm 5 loại thẻ bài mới mang tên bộ thẻ Ngũ thần binh gồm: Lu gạch, Gỏ trái cây, Tivi tủ lạnh (thẻ chính), Tủ thuốc và Túi vũ khí. Thu thập đầy đủ sẽ thừa hưởng sức mạnh vô song.

  Bộ thẻ Ngũ thần binh

Với sự nâng cấp hệ thống thẻ bài như trên, từ đây các Gunenr có thể dễ dàng nâng cấp thẻ bài lên cấp cao hơn và tuyệt vời hơn nữa là các thuộc tính của thẻ bài cũng tăng lên rất nhiều so với trước đây. Chúng ta cùng chờ để khám phá nhé!