Gunner sẽ có thể tắm suối 24/24

Chào các Gunner. Sau khi kết thúc đợt bảo trì vào rạng sáng ngày 25/11/2011, Gunny Team sẽ tiến hành cập nhật bổ sung tính năng "Tiếp phí tắm suối" cho hệ thống Suối nước nóng trong Gunny.

SUỐI NƯỚC NÓNG GUNNY

Hệ thống Suối nước nóng trong Game Gunny

Như các Gunner đã biết, thời gian tắm suối của các bạn hàng ngày trong Suối nước nóng có giới hạn nhất định, sau khi hết thời gian tắm suối, hệ thống sẽ tự động mời bạn ra khỏi Suối nước nóng

Kể từ ngày mai: 25/11/2011, các Gunner vẫn có thể tiếp tục Tắm suối khi đã quá thời gian quy định nhờ chức năng "Tiếp phí tắm suối". Ngay trong khi tắm suối, các bạn có thể click vào Ô tiếp phí ngay bên dưới góc phải màn hình game để tiếp phí:

Tiếp phí tắm suối

Click vào Ô Tiếp phí để tiếp tục Tắm suối khi hết thời gian quy định

Mỗi lần tiếp phí các Gunner cần 100Xu cho 1 giờ tắm suối, không giới hạn số lần Tiếp phí trong ngày.