Giới thiệu: Vũ Khí Mới GunPhone - Ra mắt 19/03/2020

Cùng chào mừng GunPhone đã đến với Gunner nhé Gunner ơi! Hãy cùng xem qua thuộc tính của GunPhone nhé!

GunPhone là vũ khí lúc POW sẽ thành 3 tia.

WOW — GUNPHONE
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 242
Công kích 140 182 228 308 308
Phòng thủ 55 72 90 122 122
Nhanh nhẹn 210 273 341 460 460
May mắn 76 99 124 167 167
Giá tiếp phí 270 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 570 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 2200 Xu-Xu Khóa/Vĩnh viễn
900 Huy Chương/7 ngày, 1800 Huy Chương/30 ngày
Có thể dịch chuyển
SUPER — GUNPHONE
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 260
Công kích 223 266 343 475 475
Phòng thủ 50 59 76 105 105
Nhanh nhẹn 218 260 334 464 464
May mắn 50 59 76 105 105
Giá tiếp phí 300Xu-Xu Khóa/7 ngày, 1000 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 3000 Xu-Xu Khóa/365 ngày
Có thể dịch chuyển
LEGEND — GUNPHONE
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3
Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 287
Công kích 410 513 630 794 802
Phòng thủ 105 131 161 205 207
Nhanh nhẹn 465 581 715 894 894
May mắn 132 165 203 258 260
Giá tiếp phí 5000 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 1600 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 4800 Xu-Xu Khóa/365 ngày
Có thể dịch chuyển