Giao dịch đồ "ngon", không lo bị khóa!

Xin chào Gunner thân mến!

Điều mà tất cả các gà nhà ta đang mong chờ cũng đã tới, hôm nay Gunny Team sẽ mang đến cho các tin vui đáng giá ngàn vàng. Kể từ ngày mai, khi giao dịch vật phẩm qua đấu giá và qua thư, vật phẩm sẽ không bị khóa cho đến khi vật phẩm được sử dụng hoặc nâng cấp.

Thời gian chính thức hoạt động:

Tính năng vĩnh viễn
Bắt đầu từ 00:00 ngày 30/11/2012

Trước thời gian này, các vật phẩm không khóa đều có thể giao dịch bằng 2 cách duy nhất là Đấu GiáGửi Thư Đính Kèm. Tuy nhiên khi vật phẩm được giao dịch thành công sẽ ngay lập tức bị khóa lại.

Kể bây giờ các bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa, khi giao dịch vật phẩm thành công, đồ vẫn sẽ không bị khóa và các bạn vẫn có thể bán lại cho những Gunner khác.

Hướng dẫn giao dịch vật phẩm:

1.Giao dịch qua chức năng Đấu Giá:

Chọn kiến trúc Đấu Giá:

Chọn Đấu Giá:

Chọn vật phẩm cần đấu giá và cho vào ô trống
(Vật phẩm bắt buộc trong tình trạng không khóa):

Khi cho vật phẩm muốn đấu giá vào ô trống, các bạn có thể điều chỉnh về số tiền, thời gian đấu giá cho vật phẩm đó.

Giá khởi điểm: Là giá mà người chơi đồng ý với giá bạn đưa ra hoặc ra 1 giá cao hơn. Khi hết thời gian đấu giá, vật phẩm sẽ thuộc về người đưa ra giá cao nhất.

Giá chót: Là giá cuối cùng không thể hơn mà người mua có thể trả. Người đồng ý với giá chót sẽ nhận vật phẩm luôn mà không cần chờ hết thời gian đấu giá.

Xem lại danh sách những vật phẩm đang đấu giá của bạn:


Lưu ý:

  • Vật phẩm sẽ được trả về qua thư nếu quá hạn đấu giá mà vật phẩm không được ai trả giá.

2.Giao dịch qua chức năng Thư Từ:

Chọn Hộp Thư:

Chọn Viết Thư:

Ở giao diện này, các bạn chọn Thư Trả Tiền. Chọn vật phẩm đặt vào khu vực ô vuông và điền số tiền cần phải trả vào ô trống. Sau đó chọn tên người nhận và Gửi.


Lưu ý:

  • Vật phẩm sẽ được trả về qua thư nếu người nhận thư từ chối thư của bạn hoặc quá thời hạn nhận thư.