Giảm Giá Liên Hoàn - Mũi Khoan Cấp 2,3,4,5!

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 10:00 ngày 06/08/2018.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 06/08/2018.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Mũi khoan cấp 5*10 12000 6000
60% Mũi khoan cấp 5*20 24000 9600
70% Mũi khoan cấp 5*30 36000 10800
80% Mũi khoan cấp 5*40 48000 9600
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Mũi khoan cấp 4*25 7500 3750
60% Mũi khoan cấp 4*50 15000 6000
70% Mũi khoan cấp 4*75 22500 6750
80% Mũi khoan cấp 4*100 30000 6000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Mũi khoan cấp 3*50 5000 2500
60% Mũi khoan cấp 3*100 10000 4000
70% Mũi khoan cấp 3*150 15000 4500
80% Mũi khoan cấp 3*200 20000 4000
GiảmTúi QuàGiá GốcGiá Giảm
50% Mũi khoan cấp 2*100 2500 1250
60% Mũi khoan cấp 2*200 5000 2000
70% Mũi khoan cấp 2*300 7500 2250
80% Mũi khoan cấp 2*400 10000 2000

Lưu ý

 • Áp dụng cho tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới.
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư.