Giảm Giá Liên Hoàn đang diễn ra, mua ngay đừng bỏ lỡ!

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- GIẢM GIÁ LIÊN HOÀN -=-

Thời Gian

 • Bắt Đầu: 00:00 ngày 12/04/2019.
 • Kết Thúc: 23:59 ngày 17/04/2019.
 • Mỗi ngày sẽ có các vật phẩm/Túi quà bán khác nhau. Chi tiết vật phẩm bán xem chi tiết trong Game.
 • Số lần mua sẽ reset khi qua ngày.

Quy tắc tham gia

  • Trong thời gian diện ra sự kiện có thể mua các túi quà giảm giá từ 50% - 80%.
  • Quy tắc tham gia.
   • Có 4 loại túi quà và 4 hàng giảm giá : 50%, 60%, 70%, 80%.
   • Mỗi loại túi quà sẽ có yêu cầu số lượng khác nhau, giá khác nhau.
   • Mua túi quà 50% đạt số lượng yêu cầu thì mới có thể mua túi quà hàng kế tiếp.
   • 4 loại túi quà độc lập với nhau, không ảnh hưởng đến nhau.


Lưu ý

 • Áp dụng cho tất cả máy chủ trừ máy chủ mới.
 • Túi quà tối đa giảm 80%.
 • Mỗi ngày reset số lần mua
 • Mua túi quà hàng trên đạt yêu cầu mới có thể mua hàng dưới.
 • Ví Dụ : Bạn mua số lượng túi quà A của hàng giảm giá 50% đạt yêu cầu, bạn có thể mua túi quà A ở hàng giảm giá 60% nhưng không thể mua túi quà ở hàng khác. Tương tự như vậy với các túi quà khác.
 • Túi quà mua thành công sẽ gửi vào thư
  .