Giảm giá 20% cho Túi ưu đãi cường hóa

Chào các Gunner. Trước đây, các Gunner chỉ có thể mua Túi ưu đãi cường hóa tại khu vực Tiệm Rèn với giá 998 Xu. Thé nhưng sau đợt bảo trì ngày 23/09, vật phẩm này đã được chính thức bày bán tại Cửa Hàng.

Hình ảnh Túi ưu đãi cường hóa tại Cửa Hàng

Khi sử dụng Túi ưu đãi cường hóa , các Gunner sẽ nhận được : 3 [Đá cường hóa 4] , 1 [Bùa ma thuật] và 1[Bùa may mắn 25%]

Ngoài ra, nhân dịp Túi ưu đãi cường hóa lần đầu tiên được bày bán tại Cửa Hàng, Gunny Team đã tổ chức đợt khuyến mãi đặc biệt áp dụng cho vật phẩm này:

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

  • Từ ngày 23/09 đến ngày 30/09, Túi ưu đãi cường hóa sẽ được bán tại Cửa Hàng với mức giá khuyến mãi chỉ có 750 Xu / cái, tức giảm 20% so với gia mua tại Tiệm Rèn.
  • Chỉ áp dụng khuyến mãi cho Túi ưu đãi cường hóa mua tại Cửa Hàng

Chương trình khuyến mãi chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần, vì vậy các Gunner hãy tranh thủ cơ hội này để mua Túi ưu đãi cướng hóa với mức giá tiết kiếm nhất nhé.