Giải Đấu Tinh Anh mùa mới - Phần thưởng hoàn toàn mới!

[GUNNY.360GAME.VN]

-= GIẢI ĐẤU TINH ANH =-

Phần Thưởng Tiến Cấp

Cấp độPhần thưởng nhận được

Tân Binh


Đá tăng cấp x10


Linh hồn thú cưỡi x5


Linh Hồn Pet x20


Ma Thạch 5000 EXP x1


Huy Chương Tân Binh x1


Khung hình Tân Binh x1
Chiến Sĩ


Đá tăng cấp x20


Linh hồn thú cưỡi x10

500 Xu Khóa


Ma Thạch 5000 EXP x2


Huy Chương Chiến Sĩ x1


Khung hình Chiến Sĩ x1

Tinh Nhuệ


Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x30


Linh hồn thú cưỡi x20

1500 Xu Khóa


Ma Thạch 5000 EXP x4


Huy Chương Tinh Nhuệ x1


Khung Hình Tinh Nhuệ x1.

Anh Dũng


Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x60


Linh hồn thú cưỡi x40

3000 Xu Khóa


Ma Thạch 5000 EXP x6


Huy Chương Anh Dũng x1


Khung Hình Anh Dũng x1.

Thủ Lĩnh


Đá Phong Ấn x10


Đá Đúc Hồn x100


Nhẫn EXP +4 x1

5000 Xu Khóa


Huy Chương Thủ Lĩnh x1


Khung Hình Thủ Lĩnh x1

Tổng kết: Nếu trong Mùa bạn đạt tới Thủ Lĩnh thì phần quà nhận được tất cả là: 10.000 Xu Khóa, Đá Tăng Cấp x30, Linh Hồn Thú Cưỡi x75, 65.000 EXP Ma Thạch, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv.2 x90, Đá Phong Ấn x10, Đá Đúc Hồn x100, Nhẫn 100.000 EXP x1, Huy Chương Tân Binh x1, Huy Chương Chiến Sĩ x1, Huy Chương Tinh Nhuệ x1, Huy Chương Anh Dũng x1, Huy Chương Thủ Lĩnh x1 & các loại Khung Hình đặc biệt.

Thông tin cơ bản

 • Gunner tham gia Kiểu bắn Đấu Trường Không Gian để nhận điểm cống hiến Giải Đấu Tinh Anh.
 • Hướng dẫn cách chơi Đấu Trường Không Gian XEM TẠI ĐÂY!
 • Đấu Trường Không Gian được mở mỗi ngày vào 3 mốc giờ cố định: 08h - 10h, 17h-19h & 21h - 22h.
 • Thời gian Mùa mới (90 ngày):
  • Bắt đầu: 09h00 ngày 25/04/2019.
  • Kết thúc: 23h00 ngày 24/07/2019.

Quy tắc tham gia

 • Trong thời gian diễn ra mùa giải đấu, Gunner thi đấu tại Đấu Trường Không Gian sẽ nhận được điểm.
  • Thắng 1 trận đấu +10 điểm.
  • Tiêu diệt một người chơi +5  điểm.
  • Thua 1 trận đấu trừ 5 điểm.

Quy tắc tiến cấp

 • Có tổng cộng 5 cấp bậc xếp hạng Tinh Anh : Tân Binh, Chiến Sĩ, Tinh Nhuệ, Anh Dũng, Thủ Lĩnh.
  • Tích lũy điểm cống hiến để thăng cấp bậc.
  • Mỗi cấp muốn tiến vào vòng tiến cấp phải đạt 500/500 điểm.
  • Vòng tiến cấp gồm có 5 trận đấu. Thắng 3 trên 5 trận trực tiếp thăng lên cấp bậc mới.
  • Thua 3 trên 5 trận reset điểm số về 0. Thăng cấp thất bại.
  • Khi thăng cấp thành công hệ thống sẽ gửi huy chương tương ứng với cấp bậc Tinh Anh vừa thăng cấp qua thư. Ngoài ra sẽ nhận được khung nhân vật tương ứng với cấp bậc Tinh Anh.
  • Mỗi mùa thi đấu diễn ra trong 90 ngày. Sau 90 ngày hệ thống sẽ thu hồi huy chương và khung nhân vật.

Lưu ý

 • Giải Đấu Tinh Anh chỉ có hiệu lực tại Đấu Trường Không Gian.
 • Trong Vòng tiến cấp sẽ không nhận được hoặc bị trừ điểm cống hiến.
 • Sẽ không bị âm điểm nếu thua quá nhiều.
 • Thua quá nhiều sẽ không rớt cấp bậc Tinh Anh.
 • Khi tiến vào vòng tiến cấp hệ thống sẽ thông báo

Cách xem Giải Đấu Tinh Anh đang diễn ra:

 • Chọn túi. Click vào chọn Huy Chương.