Gà ngoan nhận thưởng

Nội dung sự kiện

Gà ngoan nhận quà là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Giáng Sinh 2011 của Gunny. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner thu thập 3 Thiệp giáng sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Gunner có thể thu thập Thiệp Giáng Sinh bằng cách tham gia :

(Click vào hình trên để đến trang đăng tải thông tin của sự kiện tháng 12)

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 04/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/12/2011.

Phần thưởng

Khi hoàn thành nhiệm vụ, các Gunner sẽ nhận được 5000 EXP, 1000 Vàng, và 1 Túi quà giáng sinh . Sử dụng Túi quà giáng sinh sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Đá cường hóa 3] 1 Khóa 1
[Đá cường hóa 4] 1 Khóa 1 
[Đá cường hóa 5] 1 Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 1 Khóa 1 
[Đá Bạch Hổ 4] 1 Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 1 Khóa 1 
[Đá Huyền Vũ 4] 1 Khóa 1
[Chúc phúc+2] 1 Khóa 1 
[Tinh xảo+2] 1 Khóa 1
[Ác ma+2] 1 Khóa 1
[Vĩnh cửu+2] 1 Khóa 1
[Lộc thúc thúc] (15 ngày) 1 Không Khóa 1
[Công Chúa Tuyết] (15 ngày) 1 Không khóa 1

Ghi chú

- Nhiệm vụ mỗi ngày hoàn thành tối đa là 1 lần.

- Nhiệm vụ dành cho Gunner đạt Lv 12 trở lên