Gà Đột Biến - Thời trang Âm Dương Sư

Tuyện tranh nổi tiếng Âm Dương Sư đã tới với Gunny, Gunner có thể hóa thân cùng những bộ thời trang siêu đẹp nhé!

Bằng cách mua từ Cửa Hàng, tham gia Hoạt động Gunner sẽ sở hữu ngay những bộ thời trang siêu đẹp mang phong cách Âm Dương Sư!

Thời gian Gà Đột Biến

- Bắt đầu: 12:00 ngày 24/08/2018
- Kết thúc: 23:59 ngày 05/09/2018

Bộ Âm Dương - Nam

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Nón Ô Sa

Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)

Mua tại Cửa Hàng
Mắt Hoang Thiên

Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)

Mua tại Cửa Hàng
Áo Âm Dương
Đột Biến (Công +20, Thủ +20, Nhanh +20, May +20, HP +200)
Mua tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP
Tóc Triều Vân

Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng

Càn Khôn - Nam

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Lông Vũ
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Mắt Trời Xanh
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Áo Càn Khôn
Đột Biến (Công +20, Thủ +20, Nhanh +20, May +20, HP +200)
Mua tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP
Tóc Lục Đạo
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng

Bộ Thần Cáo- Nữ

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Mặt Cáo
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Mắt Bội Thu
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Áo Thần Cáo
Đột Biến (Công +20, Thủ +20, Nhanh +20, May +20, HP +200)
Mua tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP
Tóc Mê Hoặc
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng

Bộ Cánh Bướm - Nữ

BỘ ÂM DƯƠNG
Loại Tên Hình ảnh Cách nhận
Nón Trâm Bướm
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Mắt Mây Trôi
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP +100)
Mua tại Cửa Hàng
Áo Cánh Bướm
Đột Biến (Công +20, Thủ +20, Nhanh +20, May +20, HP +200)
Mua tại Giảm Giá Mới - Tranh Mua VIP
Tóc Hương Đưa
Đột Biến (Công +10, Thủ +10, Nhanh +10, May +10, HP+100)
Mua tại Cửa Hàng