Gà điểm danh lãnh Ipod: Thay đổi số lần điểm danh

Các Gunner thân mến!

Sự kiện Gà Điểm Danh - Lãnh Ipob đã bắt đầu được 1 tuần, và vào ngày hôm qua, phần thưởng đầu tiên sau 7 ngày điểm danh là Code cấp 1 kèm theo 1 lần quay số đã có hơn 10.000 lượt nhận.

Để tạo điều kiện cho các Gunner dễ chơi, dễ thở hơn với sự kiện này, phía BTC đã quyết định giảm lại số lượt điểm danh cụ thể như sau:

SỐ LẦN ĐIỂM DANH CŨ:

Số lần điểm danh Phần thưởng
7 lần điểm danh Code cấp 1 và 1 lần quay số
14 lần điểm danh Code cấp 2 và 1 lần quay số
20 lần điểm danh Code cấp 3 và 1 lần quay số
24 lần điểm danh Code cấp 4 và 1 lần quay số

SỐ LẦN ĐIỂM DANH MỚI:

Số lần điểm danh Phần thưởng
7 lần điểm danh Code cấp 1 và 1 lần quay số
10 lần điểm danh Code cấp 2 và 1 lần quay số
14 lần điểm danh Code cấp 3 và 1 lần quay số
20 lần điểm danh Code cấp 4 và 1 lần quay số

Hiệu lực thay đổi sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Như vậy những bạn đã có 7 lần điểm danh rồi hãy cố thêm 3 lần nữa để nhận Code cấp 2 cùng 2 lần quay số nhé.

Chúc các bạn vui vẻ với sự kiện và BTC đem lại!

XEM THÔNG TIN VỀ GÀ ĐIỂM DANH - LÃNH IPOD