ĐUA TOP TÀI SẢN GUILD MÁY CHỦ LIÊN THÔNG

ĐUA TOP TÀI SẢN GUILD MÁY CHỦ LIÊN THÔNG

Thời gian diễn ra

Bắt đầu: 00:00 ngày 26/07/2018

Kết thúc: 23:59 ngày 01/08/2018

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện Guild có tổng điểm tài sản phát sinh đạt điều kiện sẽ nhận được thêm phần thưởng của sự kiện.

- Chủ Guild và Thành viên Guild đều nhận được thưởng.

Lưu ý: Sự kiện tính trên từng máy chủ, có nghĩa là các Guild trong cùng máy chủ đua với nhau chứ không phải tất cả Guild trong những máy chủ được liên thông.
- Chỉ áp dụng với các máy chủ sau: Gà HotBoy, Gà Hoàng Gia, Gà Mẫu Hậu, Gà Tha Thu, Gà 9 Tuổi.

HạngĐiều kiệnPhần thưởngSố lượngHình ảnh

HẠNG 1
(Hoàn trả 30% theo số tài sản đạt được)

CHỦ GUILD Phụng Hoàng Lửa
30 ngày
1
Búa S-Đầu bò
15 ngày
1
Nón S-Đầu bò
15 ngày
1
Giáp S-Đầu bò
15 ngày
1
Đá tím 200
Châu báu_Sát(19) 1
Guild bá chủ 1
THÀNH VIÊN Nón đầu bò-thường
7 ngày
1
Búa đầu bò-thường
7 ngày
1
Giáp đầu bò-thường
7 ngày
1
Đá tím 50
Châu Báu Sát Thương Lv17 2
Guild bá chủ 1

HẠNG 2
(Hoàn trả 15% theo số tài sản đạt được)

CHỦ GUILD Phụng Hoàng Băng
30 ngày
1
Búa S-Phù điêu
15 ngày
1
Nón S-Phù điêu
15 ngày
1
Giáp S-Phù điêu
15 ngày
1
Đá tím 100
Châu Báu Sát Thương Lv17 3
Tinh anh guild 1
THÀNH VIÊN Búa phù điêu-thường
7 ngày
1
Nón phù điêu-thường
7 ngày
1
Giáp phù điêu-thường
7 ngày
1
Đá tím 25
Châu báu sát thương Lv15 2
Tinh anh guild 1

HẠNG 3

(Hoàn trả 10% theo số tài sản đạt được)

CHỦ GUILD Thần Long Vũ
30 ngày
1
Búa S-Linh thú
15 ngày
1
Nón S-Linh thú
15 ngày
1
Giáp S-Linh thú
15 ngày
1
Đá tím 50
Châu báu sát thương Lv15 5
Anh hùng guild 1
THÀNH VIÊN Búa linh thú-thường
7 ngày
1
Nón linh thú-thường
7 ngày
1
Giáp linh thú-thường
7 ngày
1
Đá tím 20
Châu báu sát thương Lv13 3
Anh hùng guild 1