Đua TOP Khiêu Chiến Tà Thần

Đua TOP Khiêu Chiến Tà Thần

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24/05/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30/05/2018.
Nội dung:
  • Các Gunner đạt cấp 23 - 70.
  • Sau khi kết thúc sự kiện - TOP 10 Gunner có tích điểm cao nhất Liên Server sẽ nhận được thưởng.
  • Sau khi kết thúc sự kiện - TOP 10 Gunner có số Turn ít nhất mỗi độ khó sẽ nhận được thưởng.
Phần thưởng Đua TOP tích điểm cao nhất Liên Server.
TOP KHIÊU CHIẾN TÀ THẦN - TÍCH ĐIỂM
TOPPhần thưởngQuà tặng
TOP 1
Tôn Ngộ Không 5 x1
Trao trong game

Bộ Áo/Nón Hương Sen x1

7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x400
02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ Trao qua Bưu điện
TOP 2

LEGEND-Cá Chép x1
7 Ngày/ Khóa

Trao trong game

Bộ Áo/Nón Hương Sen x1

7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x200
01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ Trao qua Bưu điện
TOP 3 Búa S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn
Trao trong game
Nón S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn
Búa S-Đầu bò x1
Vĩnh viễn

Bộ Áo/Nón Hương Sen x1

7 Ngày/ Khóa/ Nhận theo giới tính

01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ Trao qua Bưu điện
TOP 4-5 SUPER-Cá Chép x1
7 Ngày/ Khóa
Trao trong game
Châu báu_Sát(19) x1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x100
01 Gà Bông Nhỏ Trao qua Bưu điện
TOP 6-10 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x2 Trao trong game
Sát Long+5 x1
7 Ngày
Đồng x500
01 Gà Bông Nhỏ Trao qua Bưu điện

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.
Phần thưởng Đua TOP số Turn ít nhất.
ĐUA TOP KHIÊU CHIẾN TÀ THẦN - TURN
TOPQuà Tặng Top
ANH HÙNG
TOP 1 02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3 01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10 01 Gà Bông Nhỏ
KHÓ
TOP 1 02 Gà Gunny Lớn & 02 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3 01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10 01 Gà Bông Nhỏ
THƯỜNG
TOP 1 01 Gà Gunny Lớn & 01 Gà Bông Nhỏ
TOP 2 - 3 01 Gà Gunny Lớn
TOP 4 - 10 01 Gà Bông Nhỏ