Đợt bảo trì Gà Nhật đã hoàn tất

Chào các Gunner! Hiện nay máy chủ Gà Nhật đã hoàn tất việc bảo trì. Ngay bây giờ các bạn đã có thể truy cập vào máy chủ này và chơi bình thường.

Gunny Team xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn trong suốt thời gian bảo trì vừa rồi.

Trân trọng.