Đổi Thưởng Bông Tuyết

Sự kiện Đổi Bông Tuyết- Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 22/12/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/12/2016

Đổi Bông Tuyết

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy BÔNG TUYẾT từ "Sự Kiện Noel" có thể đổi thưởng ngay:

Đồi Bông Tuyết
09:00 ngày 22/12/2016 đến 23:59 ngày 28/12/2016
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

BÔNG TUYẾT x10


Sổ Rách Nát
10

BÔNG TUYẾT x10


Tuyết Khối
10

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.